Asiakasrekisteri- ja tietosuojaselosteet

 

Suomen Satulatuolikeskuksen asiakasrekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Satulatuolikeskus
Leväsentie 23
70780 Kuopio

Y-tunnus: 1953250-9
Puhelin: 010 470 9610
Sähköposti: asiakaspalvelu (ät) satulatuolikeskus.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

toimitusjohtaja Samuli Korhonen

3. Rekisterin nimi

Suomen Satulatuolikeskuksen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, takuun, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Kuluttaja-asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa. Luotollista kauppaa varten luovutettu henkilötunnus, jota luoton tarjoava yritys käyttää ainoastaan luottoa hakevan henkilön luottotietojen tarkistamiseen.

Yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ostavan yrityksen y-tunnus, postiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero sekä asiointi- ja ostotiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus ostoksen ja/tai asioinnin yhteydessä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja ei luovuteta Suomen Satulatuolikeskuksen ulkopuolisille tahoille, jollei asiakas ole valinnut luotollista maksutapaa. Tällöin tiedot luovutetaan rahoituslaitokselle, jonka asiakas on valinnut.

8. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

 

 

 

Suomen Satulatuolikeskuksen tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Satulatuolikeskus
Leväsentie 23
70780 Kuopio

Y-tunnus: 1953250-9
Puhelin: 010 470 9610
Sähköposti: asiakaspalvelu (ät) satulatuolikeskus.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

toimitusjohtaja, Samuli Korhonen

3. Rekisterin nimi

Suomen Satulatuolikeskuksen sähköpostirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkuuksien hoitaminen ja takuuasiat.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn sähköpostiosoite ja sähköpostiviestinnän tapahtumatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta Suomen Satulatuolikeskuksen ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Suomen Satulatuolikeskus vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin sähköpostitse.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu (ät) satulatuolikeskus.fi.